Κορμί μοντέλο… σε μια συνεδρία! Κρυολίπιση: Για ένα ονειρικό το αποτέλεσμα