Είναι πολύ σημαντικό για άτομα τα οποία έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή, και όχι μόνο, να κάνουν τακτικά εξέταση για ΣΜΝ ή άλλα νοσήματα.

Φυσικά σε κάθε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα θα πρέπει το άτομο να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό τ