Η Χαρτογράφηση σπίλων πρόκειται για μία διαδικασία η οποία έχει σκοπό την παρακολούθηση συγκεκριμένων σπίλων προκειμένου να παρατηρείται η εξέλιξη τους. Πιο συγκεκριμένα, η εξέταση αυτή επαναλαμβάνεται σε εξαμηνιαία βάση και ο ιατρός είναι σε θέση να κρίνει αν πρέπει να προβεί στην αφαίρεση του σπίλου.

Στο ιατρείο μας παρέχεται η δυνατότητα να γίνει Ψηφιακή Χαρτογράφηση Σπίλων με την βοήθεια του Ψηφιακού Δερματοσκόπιου το οποίο επιτρέπει καλύτερη εκτίμηση και ψηφιακή καταγραφή του κάθε σπίλου ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκρισή του με μεταγενέστερη εξέταση.

Αυτή η μέθοδος εξέτασης συστήνεται και σε άτομα τα οποία έχουν αρκετούς σπίλους, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούνται καλύτερα. Τέλος η Χαρτογράφηση είναι μια πολύ αξιόπιστη διαδικασία η οποία βοηθάει και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.