Η Υπεριδρωσία είναι η υπερβολική έκκριση ιδρώτα σε παθολογικό επίπεδο και τα αίτια της μπορεί να είναι η κληρονομικότητα, ενδοκρινολογικές διαταραχές, μεταβολικές διαταραχές, κα. Η Υπεριδρωσία συνήθως παρατηρείται στις μασχάλες, στις παλάμες και στα πέλματα. Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής του πάσχοντα. Είναι πολύ σύνηθες, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από υπεριδρωσία να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επαγγελματικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που στο παρελθόν εφαρμόζονταν αρκετές μέθοδοι αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος (χειρουργική αφαίρεση ιδρωτοποιών αδένων, κτλ) αλλά χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πλέον το πρόβλημα της Υπεριδρωσίας επιλύεται απλά και ανώδυνα με την έκχυση Βοτουλινικής Τοξίνης τύπου Α (Botox-Μπότοξ) στην πάσχουσα περιοχή.

Υπεριδρωσία Μασχαλών: Η θεραπεία της Υπεριδρωσίας Μασχαλών είναι πλέον μια αλά διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία μόνο συνεδρία.
Πριν την εφαρμογή του Μπότοξ στην περιοχή γίνεται ένας συγκεκριμένος έλεγχος της περιοχής έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Η εφαρμογή της θεραπείας δεν διαρκεί πολύ και ο πάσχον δεν νιώθει κάποια ιδιαίτερη ενόχληση κατά την εφαρμογή. Ωστόσο μετά την θεραπεία το άτομο πρέπει να αποφύγει την έντονη φυσική δραστηριότητα για 24 ώρες τουλάχιστον και επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη τριβή του σημείου κατά την διαδικασία του καθαρισμού.

Παλαμιαία Υπεριδρωσία:Η Παλαμιαία Υπεριδρωσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο ενοχλητική μορφή υεριδρωσίας καθώς είναι η πιο εμφανής. Βέβαια υπάρχει πλέον η λύση αυτού του προβλήματος με την χορήγηση Botox (Μπότοξ) στην συγκεκριμένη περιοχή. Τα αποτελέσματα της θεραπείας αυτής διαρκούν έως και 8 μήνες μετά την εφαρμογή της. Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η ευκολία της εφαρμογής και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για κάποια επεμβατική μέθοδο. Στην περίπτωση της θεραπείας αυτής υπάρχει το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί κάποια δυσκολία στην εκτέλεση μικρών κινήσεων, όμως αυτό το σύμπτωμα υποχωρεί μέσα στα πρώτα 24ωρα.

Υπεριδρωσία Πελμάτων:Η Υπεριδρωσία στην περιοχή των πελμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα καθώς μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγιεινή των πελμάτων. Και σε αυτήν την περίπτωση όπως και στην Παλαμιαία και στην Υπεριδρωσία Μασχαλών η αντιμετώπιση πλέον είναι μια απλή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή Μπότοξ στην περιοχή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής μετά την εφαρμογή μπορεί να γυρίσει άμεσα στις καθημερινές του ασχολίες. Όπως και στην Υπεριδρωσία Παλαμών και Μασχαλών τα αποτελέσματα διαρκούν για 6-8 μήνες και ο ασθενής δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη ενόχληση.