Το δέρμα αποτελεί το πιο μεγάλο και ένα από τα πιο βασικά όργανα για τον άνθρωπο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κλινική Δερματολογική Εξέταση πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεσα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συγκεκριμένα εάν παρατηρήσει κάποιος κάποιο ογκίδιο ή κάποια βλάβη στο δέρμα του η οποία δεν υποχωρεί μέσα σε ένα μήνα τότε θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως μια Δερματολογική Εξέταση. Κατά την Κλινική Εξέταση πολλοί παράμετροι έχουν σημασία, όπως το είδος και η μορφή των βλαβών που τυχών μπορεί να παρατηρηθούν, η σχέση μεταξύ τους καθώς και η κατανομή τους πάνω στο ανθρώπινο σώμα.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία η οποία συνίσταται να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο για προληπτικούς λόγους.