Η τριχόπτωση είναι κάτι τι οποίο απασχολεί τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες. Με την πρόοδο της βιοτεχνολογίας και με την εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής δίνεται πλέον λύση σε αυτό το, έως σήμερα, άλυτο πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αντιμετώπισης της τριχόπτωσης όπως η Μέθοδος PRP (Platelet Rich Plasma) καθώς επίσης μεγάλη βοήθεια παρέχει και το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα.

Θεραπεία με την μέθοδο PRP: Η Θεραπεία με την μέθοδο PRP (Platelet Rich Plasma) είναι μια καινούρια μέθοδος η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε περιπτώσεις ήδη υπάρχουσας τριχόπτωσης όσο και σε περιπτώσεις που συστήνεται για προληπτικούς λόγους. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται αιμοληψία από τον ίδιο τον πάσχοντα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δικό του αίμα για την θεραπεία, κάτι που καθιστά αυτήν την θεραπεία πολύ ασφαλή. Έπειτα με την μέθοδο της φυγοκέντρισης απομονώνεται τα αιμοπετάλια και το πλάσμα τα οποία είναι πλούσια σε φυσικούς αυξητικούς παράγοντες. Τέλος αφού γίνει η απαραίτητη επεξεργασία του υλικού του ίδιου του ασθενούς γίνεται η έκχυση του στην πάσχουσα περιοχή προκειμένου να δράσουν με τέτοιο τρόπο οι αυξητικοί παράγοντες που να προκαλέσουν την επανενεργοποίηση των θυλάκων των τριχών. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης στην αισθητική δερματολογία προκειμένου να γίνει ανανέωση ιστών τόσο σε ολόκληρο το πρόσωπο (Μεσοθεραπεία με μέθοδο PRP) όσο και σε μεμονωμένες περιοχές.

Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα: Το Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα στην διαδικασία της διάγνωσης αλλά και της θεραπείας της τριχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα με την μέθοδο αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε ακριβή διάγνωση για τον τύπο της αλωπεκίας και τα αίτια της τριχόπτωσης έτσι ώστε να δοθεί και η κατάλληλη θεραπεία. Η διαδικασία αυτής της εξέτασης περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταγραφή των τριχών σε όλη την διάρκεια ζωής τους, όπου με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια την πορεία της  θεραπείας και το επίπεδο ανταπόκρισης του οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες www.medhair.gr