Όσον αφορά τα δερματολογικά μορφώματα, τους σπίλους και άλλα πολύ συχνά συστήνεται η αφαίρεση τους όταν έπειτα από ειδική Δερματολογική Εξέταση ο Δερματολόγος είναι σε θέση να κρίνει αν το

Share

Η κρυοχειρουργική είναι μια μέθοδος η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ιστών είτε αυτοί είναι καλοήθεις είτε κακοήθεις. Η μέθοδος αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς

Share